LUSK – LUžánecký SKleník

Nové polytechnické a enviromentální výukové centrum bylo postaveno v roce 2019 a veřejnosti se otevřelo na jaře roku 2020. Stavba byla realizovaná v rekordně krátkém čase, a to od února do září. Trvala pouhých osm měsíců. Na velké investici se rovným dílem podílel dotační program IROP a majitel budovy Statutární město Brno. LUSK postavila firma UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

LUSK tvoří novou součást Lužánek – střediska volného času a stejně jako všechna pracoviště i zde najdete širokou nabídku aktivit pro všechny věkové skupiny. LUSK se zaměřuje na polytechnickou výchovu, technické vzdělávání a přírodní vědy. Najdete zde velkou polytechnickou dílnu, která slouží především k tvořivým a řemeslným aktivitám, jako je práce se dřevem a s dalšími přírodními materiály.

Další speciální prostor je klubovna techniky, kde jsou 3D tiskárny, řezací plotry a termolis. Technické novinky, které doplňují tradiční řemesla a posouvají možnosti tvorby směrem k moderním technologiím. Dalším speciálním prostorem bude SKLENÍK. Chystáme ve spolupráci se zahradními architekty krásný projekt, který v sobě snoubí terária a akvária, drobné tropické živočichy, květiny a vodní prvky. Realizace tohoto prostoru bude ze všech nejnáročnější.