Obecné info

LUSK – lužánecký skleník

Nové polytechnické a enviromentální výukové centrum bylo postaveno v roce 2019 a veřejnosti bude otevřeno na jaře roku 2020. Stavba byla realizovaná v rekordně krátkém čase a to od února do září, trvala tedy necelých 8 měsíců. 

O velkou investici se rovným dílem poděl dotační program IROP a majitel budovy Statutární město Brno. LUSK postavila firma UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

LUSK tvoří novou součást Lužánek – střediska volného času a stejně jako všechna pracoviště i zde najdete velkou nabídku aktivit pro všechny věkové skupiny. Zaměřením je LUSK orientován k polytechnické výchově, technickému vzdělávání a přírodním vědám. 

Najdete zde velkou polytechnickou dílnou, která slouží především k tvořivých a řemeslným aktivitám (především potom práce se dřevem a dalšími přírodními materiály). 

Další speciální prostor je klubovna techniky, kde jsou 3D tiskárny, řezací plotry a termolis. Technické novinky, které doplňují tradiční řemesla a posouvají možnosti tvorby směrem k moderním technologiím. 

Dalším speciálním prostorem bude SKLENÍK. Chystáme ve spolupráci se zahradními architekty krásný projekt, který v sobě snoubí terária a akvária, drobné tropické živočichy, květiny a vodní prvky. Realizace tohoto prostoru bude ze všech nejnáročnější.