EU MMR

LUSK

environmentální a polytechnické výukové centrum

Vítejte na webové stránce projektu LUSK

LUSK je nové environmentální a polytechnické výukové centrum. Je to prostor, kde se potkává příroda a řemeslo, ekologie a udržitelnost, ale hlavně je to prostor k setkávání nejrůznějších lidí, kterým jsou tato slova blízká a umí je naplňovat reálným obsahem.

LUSK je jednou z aktivit Lužánek – střediska volného času Brno, příspěvkové organizace zřizované JMK. Posláním Lužánek je inspirovat, motivovat a poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka. Pracujeme s lidmi, pomáháme jim rozvíjet jejich zájmy a objevovat důležitost aktivně stráveného volného času a celoživotního osobního rozvoje.

Takto vypadají kroužky a dílny v LUSKu

Oficiální informace

LUSK – ENVIRONMENTÁLNÍ A POLYTECHNICKÉ VÝUKOVÉ CENTRUM je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím zvýšení kapacit odborných učeben a jejich modernizace přispět k zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení v městě Brně a Jihomoravském kraji.

Na realizaci tohoto projektu výrazně přispělo Statutární město Brno, jako majitel budovy a pozemků, kde LUSK najdete.