LUSK je environmentální a polytechnické výukové centrum. Je to prostor, kde se potkává příroda a řemeslo, ekologie a udržitelnost. Hlavně je to ale prostor určený k setkávání lidí, kterým jsou tato slova blízká a umí je naplňovat reálným obsahem.

Skleník